Staropolska rzadkość składniowa

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 6/1976 s. 266-271
Dział: Artykuły