Z dziejów kształtowania się polskiej terminologii naukowej. Podstawowe słownictwo geometryczne

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 6/1976 s. 272-281
Dział: Artykuły