Diachronia i synchronia w uniwersyteckim nauczaniu dialektologii

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 6/1976 s. 282-288
Dział: Język polski w szkole