Schemat indeksu a tergo form czasownikowych języka polskiego

Teresa Laskowska

Poradnik Językowy 7/1976 s. 319-327
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-no-to