Jan Mazur, Gwary okolic Biłgoraja, cz. I — Fonologia, Wrocław 1976

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 7/1976 s. 329-332
Dział: Recenzje