O stylu pism urzędowych. Elementy mięsa kulinarnego? Dużą literą, od nowego wiersza

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1976 s. 342-344
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów