Rola werbalizacji w czynnościach poznawczo-myślowych

Ryszard Żerański

Poradnik Językowy 8/1976 s. 365-373
Dział: Artykuły