Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej – historia i współczesność

Halina Karaś

Poradnik Językowy 5/2007 s. 25-43
Dział: Artykuły i rozprawy