Władysław Kupiszewski, Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Stan obecny, historia i związki słowiańskie, Warszawa 1974

Bohdan [Bogdan] Walczak

Poradnik Językowy 8/1976 s. 374-379
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ątko-eczko-eńko-eszko-iczko-iszko/-yszko-uszko-uszczko-ychno