Teodozja Rittel, Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, Wrocław 1975

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 8/1976 s. 379-381
Dział: Recenzje