Z „kryminalistyki językowej”. Pomóc na wszystko. Pisownia nazwisk obcych używanych przez Polaków. O niekomunikatywność tekstu. Kaskader. Barwy i odcienie. Odprątkowanie. Dedykować

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1976 s. 387-392
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów