Dr Kazimierz Pecold (18 IX 1930 —2 III 1976)

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 9/1976 s. 393-394
Dział: Artykuły