Odzwierciedlenie podań o słońcu w nazwach roślin

Wanda Budziszewska

Poradnik Językowy 9/1976 s. 409-411
Dział: Artykuły