Maria Zagorska-Brooks, Polish Reference Grammar, Hague — Paris 1975

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 9/1976 s. 416-419
Dział: Język polski za granicą