"Zpravodaj Místopisné komise ČSAV" na 80-lecie prof. Vladimíra Šmilauera, nr 1-3, Praha 1975

Zygmunt Brocki, Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 9/1976 s. 421-424
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-kanie--ьje-ica/-yca-yně-ini/-yni-inia/-ynia