Psy przewodniki. Z nowym rokiem? Pragnienie osiągnięcia. Ustawowe nierozróżnianie płci? Romantyka a romantyzm. Kim była Alojza Trauguttówna?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1976 s. 427-432
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów