Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. I. Formacje oparte na tematach rodzimych

Krystyna Chruścińska [Krystyna Waszakowa]

Poradnik Językowy 10/1976 s. 438-443
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
pół--owiec-ca-o--ø--i-/-y-przed-