Słownictwo Pamiętników Jana Chryzostoma Paska wobec słownictwa doby nowopolskiej

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 10/1976 s. 444-454
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie-ować-iwać/-ywać