Feliks Pluta, Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole 1975

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 10/1976 s. 455-457
Dział: Recenzje