Tadeusz Brajerski, Marian Nagnajewicz, Zenon Leszczyński (red.), „Roczniki Humanistyczne”, t. XXII, z. 5: Językoznawstwo, Lublin 1974

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 10/1976 s. 457-459
Dział: Recenzje