Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/2007 s. 54-65
Dział: Artykuły i rozprawy