Polska czy Polonia jako nazwa statku. Ankieter. Doskonalenie stylu naukowego. Do piątego czerwca — włącznie czy wyłącznie? Żywnie podobać się. Żoliborz. Postój taksówek, Sobótka. P.T. — czyt. Pleno Titulo. Apel słuchacza

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1976 s. 465-472
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów