Profesor Doktor Mieczysław Szymczak (5 X 1927—30 IX 1985)

Jan Basara

Poradnik Językowy 1/1986 s. 1-3
Dział: Artykuły