O nazwach kalendarzy w XVI wieku

Teresa Zduńczyk

Poradnik Językowy 1/1986 s. 25-30
Dział: Artykuły