Ryszard Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Warszawa 1984

Danuta Bartol-Jarosińska

Poradnik Językowy 1/1986 s. 35-38
Dział: Recenzje