Małgorzata Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006

Artur Dariusz Kubacki

Poradnik Językowy 5/2007 s. 66-70
Dział: Recenzje