Atlas Linguarum Europae (ALE), vol. I, Van Gorcum, Assen, Pays-Bas 1983 (zeszyt map I–XIX oraz tom komentarzy)

Anna Basara

Poradnik Językowy 1/1986 s. 38-54
Dział: Recenzje