Halina Pietrak-Meiser, Czeskie wyrażenia i zwroty frazeologiczne na tle porównawczym polskim, Lublin 1985

Grażyna Majkowska

Poradnik Językowy 1/1986 s. 54-58
Dział: Recenzje