O kłopotach z rodzajem gramatycznym w języku polskim

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1986 s. 64-66
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów