Ewangeliarz kanoników regularnych w Krakowie z około 1420 r. (uwagi wstępne)

Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra

Poradnik Językowy 2/1986 s. 91-97
Dział: Artykuły