Tendencje rozwojowe czasowników prefiksalnych we współczesnej polszczyźnie

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 2/1986 s. 109-114
Dział: Artykuły