Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Treder, Gdańsk 2006

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 5/2007 s. 71-73
Dział: Recenzje