Sympozjum na temat: Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, Lublin, marzec 1985

Jan Adamowski, Piotr Krzyżanowski

Poradnik Językowy 2/1986 s. 122-125
Dział: Sprawozdania