Edward Polański, Słownictwo uczniów. Problemy, badania, wnioski, Warszawa 1982

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 2/1986 s. 128-130
Dział: Recenzje