Małgorzata Marcjanik, Czasowniki modalno-kauzatywne we współczesnej polszczyźnie, Zielona Góra 1980

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 2/1986 s. 132-135
Dział: Recenzje