O poprawność językową napisów umieszczanych w miejscach publicznych

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1986 s. 140-142
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów