Niektóre funkcje nazw osób w Panu Tadeuszu

Maria Zarębina

Poradnik Językowy 3/1986 s. 153-167
Dział: Artykuły