Magdalena Graf, Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955, Poznań 2006

Artur Rejter

Poradnik Językowy 5/2007 s. 73-77
Dział: Recenzje