Polskie przymiotniki utworzone od wyrażeń przyimkowych

Elżbieta Wójcikowska

Poradnik Językowy 3/1986 s. 168-175
Dział: Artykuły