Brzmieniowe uwarunkowania derywacji sufiksalnej rzeczowników

Kazimierz Michalewski

Poradnik Językowy 3/1986 s. 176-183
Dział: Artykuły