Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. Sborník přednášek, z. 1 Celostátního semináře, 9– 10 řijna 1984. Onomastika a škola, sv. 1, Hradec Králové 1984

Krystyna Kwaśniewska-Mżyk

Poradnik Językowy 3/1986 s. 195-196
Dział: Sprawozdania