Anna Bochnakowa, Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w., Kraków 1985

Anna Starzec

Poradnik Językowy 3/1986 s. 203-205
Dział: Recenzje