"Magyar Fonetikai Füzetek”, szerkesztette: Kálmán Bolla, Kiadja az Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete („Węgierskie Zeszyty Fonetyczne”, redaktor Kálmán Bolla, Węgierska Akademia Nauk, Instytut Językoznawstwa), Budapeszt, nr 5 (1980), nr 7, 8(1981)

Józef Kość

Poradnik Językowy 3/1986 s. 205-207
Dział: Recenzje