Dzieje wyrazu około i dzisiejsze z nim kłopoty

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 3/1986 s. 212-215
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
około