Menedżer przyswojony, ale czy znany?

Dorota Kopczyńska

Poradnik Językowy 5/2007 s. 78-82
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
menedżer