Festiwal czy festyn?

Henryk Duda

Poradnik Językowy 5/2007 s. 82-87
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
festiwal - festyn