Morfologizacja i demorfologizacja rodzaju w historii paradygmatu liczby mnogiej rzeczowników polskich

Wojciech Ryszard Rzepka

Poradnik Językowy 5/1986 s. 292-305
Dział: Artykuły