Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1985

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1986 s. 338-363
Dział: Bibliografia