Ajent w agencji?

D. B. [Danuta Buttler]

Poradnik Językowy 5/1986 s. 368-371
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
ajentagencjaszmirus