Synonimia w ujęciu Profesora Stanisława Skorupki

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 6/1986 s. 375-380
Dział: Artykuły